RU 
Порно загрузки 2019
Uzbxxx.Site - Узбекскый самый крутой сайт!!!
Рекомендуем
Библиотека | Zo`rlashlar

Тасодифий секс

Добавил:admin (26.07.2019 / 06:24)
Прочтений:38
Комментарии:0
Уща вактда мен ун турт ешда ва кушнимизнинг кизчаси Лола ун бир ёшда эди.Биз икковимиз хар кунгидек сой буйида мол бокиб юрган вактимиз сой буйидаги йулнинг четига бир енгил машина келиб тухтади.Машинадан бузбола хайдовчи йигит тушиб атрофни куздан кечирди ва сунг машинани орка уриндигида утирган ёшгина кизчани етаклаб сой буйига келди.Мен билан Лола чакалакзор ортида утирганимиз учун у иккови бизларни куришмади ва биздан узокрокда тухташди.Йигит кизчани упа бошлагач, Лола улар нима килишаяпти дея шивирлади.Мен упаяпти дедим.Лола нега упаяпти деди.Мен упгиси келгандирда деган эдим тусатдан йигит кизчани сой буйидаги майсалар устига ёткизиб оёклари остида тиззаланди.Лола нега йикитди дея сураган эди мен йикитмади ёткизди дедим.Бу вакт йигит кизчани куйлагини юкорилатиб иштонини тушира бошлади.Иштони остидан кизчани оппок сонлари курингач кутогим тураётганини сезиб букилиб олдим.Кизчани иштонини чикариб четга куйгач йигит узининг шимини чикара бошлади.Щимсиз колган йигит яна бир марта атрофга тик холда тикилаётганда унинг корни остидан таранг турган кутоги каттаконлигини биз икковимиз куриб колдик.Шу он майсалар устида иштонсиз ётган кизчанинг йигитнинг кутогидан кузини узолмай тикилаётганини курдим.Сунг йигит яна кизчанинг оёклари остида тиззаланиб кизчанинг оёкларини икки ёнга алчайтирди ва унинг устига ётди.Шу пайт кизча вой онажон дея йиглаб юборди йигит эса кутини олдин-кейин килиб кизчани сика бошлади.Лола нега кизни ураяпти деди. Мен урмаяпти сикаяпти дедим.Лола сикаяпти деб мени сузимни такрорладию улар томонга кизиксиниб тикила бошлади.Кизча йиглар экан астарок илтимос асторок тикинг дея йигитга ялворар йигит эса соковмиди унга жавоб кайтармай силтаниб сикаверди.Кизчанинг ёшгиналигидан ва йигисидан мактабнинг юкори синф талабаси дея уйладим.Мен бир томондан нега у бундай кутоги катта бузбола йигитга сиктираётганини тушунолмай хайрон булаётган булсам, иккинчи томондан йигитнинг кизчани йиглатиб сиккаётганини куриб кутогимдан ойманим отилиб кетишини сезиб ерга ётиб олдим.
Ун минутлар сикканидан сунг йигит ах ах лаб кизчаникига туккани сезилди. Сунг йигит кизчани эркалаб упиб роса зур экансан яна берасанмидеди.Кизча эртага яна келинг бугун кеч колсам уйдагилар эртага дугонамникига чиккани куйишмайди деди.
Fikrlar

ОШИБКА!
Только для зарегистрированных посетителей

© DaxXx.Ru | 2o18-2o19
adban.su2x2topEroTop.mobi
Топ рейтинг порно сайтов XTop.MeIOAV.Ru - Топ рейтинг сайтовadultop.ruEBYTOP.RU - Топ рейтинг сайтовUzMOB.Rutiwtop.Ru